Natuurkr8 Logo

Laatste Nieuws

Juni 2022

Natuurkr8 mag een inspirerend initiatief zijn hoe vorm te geven aan onderwijsrecht voor het kind.  In het boekje, te lezen op het steunpunt passend onderwijs, worden wij als voorbeeld beschreven van gerealiseerd afstandsonderwijs: “Initiatieven die voor de muziek uit lopen en vorm geven aan het onderwijsrecht voor leerlingen.”

 

Mei 2022

In de periode mei 2021 t/m mei 2022 heeft een projectteam van BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien geselecteerde ‘proeftuinen’ onderwijszorgarrangementen (OZA’s) begeleid, waaronder Natuurkr8. Het doel hiervan is het verbeteren van het ontwikkelingsaanbod op het gebied van onderwijs en zorg voor kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die op dit moment binnen de onderwijs- en zorgstelsels niet of onvoldoende bediend worden. Het project Proeftuinen OZA is inmiddels afgerond en de leerpunten zijn verwerkt in een eindevaluatie en een toolbox. Interessant om te lezen: klik hier voor de eindevaluatie en de toolbox.

 

April 2022

19 april 2022 mocht Natuurkr8 bezoek ontvangen vanuit het ministerie VWS en OCW. Wat fijn dat we, samen met een aantal ouders, de onderwijsconsulent, de onderwijsregisseur/manager van het SWV, de regiomanager van het passend onderwijs en met onze begeleidster vanuit de proeftuinen de verbinding konden zoeken met elkaar en uitleg mochten geven aan Angela de Bruin, Nynke Gecks, Natalie Jonkers en Charlotte Katanaev. Wat fijn dat we zo’n inspirerende middag mochten hebben met elkaar, want ieder kind heeft recht op ontwikkeling en hier zijn meer routes voor nodig. Ieder kind mag bloeien: “een bloem gaat niet harder groeien als je er aan trekt. Een zaadje heeft een plek, grond, voeding en licht nodig.”

 

September 2021

Ingrado magazine is een magazine boordevol achtergronden, praktijkverhalen en inspiratie voor alle professionals die staan voor het recht op onderwijs en ontwikkeling. In het magazine van Ingrado van september 2021 staat een interview te lezen met Natuurkr8, tezamen met onze begeleider vanuit de proeftuinen: Maryse Schuijt. “De pilot proeftuinen onderwijs-zorg is een mooie doorontwikkeling van initiatieven die ooit door ‘eenlingen’ genomen werden. Nu zijn het waardevolle plekken waar kinderen tot ontwikkeling kunnen komen dankzij een evenwichtig aanbod van onderwijs en zorg. Deze pilot inspireert nu al.” 

 

September 2021

Onderzoekers vanuit Wageningen Universiteit en Research, Praktikon, Radboud Universiteit Nijmegen en het Kohnstamm Instituut Amsterdam hebben de handen ineengeslagen met het onderzoeksproject: “Iedereen binnenboord door de groene leeromgeving’’. Het doel van dit onderzoeksproject is in beeld te brengen hoe het programma op een onderwijszorgboerderij eruitziet en wat de resultaten zijn. Ook willen ze weten wat er wel en niet goed werkt voor de leerlingen. Het onderzoek zal meer inzicht geven in de manier waarop onderwijszorgboerderijen bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Met dit inzicht kan het programma op de onderwijszorgboerderijen zo nodig verder verbeterd worden. Het onderzoek wordt geleid door Jan Hassink van Wageningen Universiteit en Research.

Aan het eind van het project worden de resultaten gepresenteerd in een rapport en in een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift. Ook zal er informatie op verschillende internetsites geplaatst worden.

Natuurkr8 is 1 van de 10 onderwijszorgboerderijen die actief meedoet in dit onderzoeksproject. Iets waar we trots op zijn en waar we voor de volle 100 % achter kunnen staan. Want wij weten natuurlijk al lang dat de inzet van onderwijs-zorgboerderijen ontzettend stimulerend en helpend kan zijn om een kind weer tot bloei te laten komen. Als dit dan ook nog eens wetenschappelijk wordt onderzocht in een onderzoeksproject zeggen we natuurlijk meteen: kom maar op! 

Meer informatie over het onderzoeksproject “Iedereen binnenboord door de groene leeromgeving” kunt u vinden op de site van de NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek): klik hier. 

Juli 2021

Locourant heeft een item gemaakt over ons eerste lustrum: “Natuurkr8 bestaat vijf jaar én is onlangs licentiehouder geworden van ’Geef me de 5’. Dit werd gevierd op vrijdag 9 juli met leuke activiteiten. ” 

 

Juni 2021

De huisaanhuis krant van Oldebroek-Elburg heeft een interview gehouden met Driesje in het kader van het “5 jarig bestaan” van Natuurkr8 en het aankomend licentiehouderschap van “Geef me de 5”. Om het interview terug te lezen klik hier.

 

April 2021

Natuurkr8 is geselecteerd door het projectteam van het ministerie van VWS en OC&W voor deelname aan de proeftuinen onderwijszorginitiatieven. “YES” riepen we toen we dit hoorden, wat fijn dat we mee kunnen werken om de knelpunten in kaart te kunnen brengen rondom de onderwijszorgarrangementen. We hopen dat de wet- en regelgeving door onze bevindingen aangepast gaat worden en maatwerk makkelijker gaat worden voor de doelgroep waar wij zo hard ons best voor doen! Voor meer informatie:  klik hier

Voor meer informatie op de site van de rijksoverheid rondom passend onderwijs en de proeftuinen: klik hier

Lees hier welke proeftuinen er, naast Natuurkr8, nog meer geselecteerd zijn!

 

December 2020

Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) heeft een interview gehouden voor hun kersteditie van de nieuwbrief met Driesje. “Ook twee verhalen van hoop, die de breedte van de zorglandbouw weerspiegelen. Zorgboeren doen zoveel meer dan de bekende én gewaardeerde dagbesteding. Driesje Boeve van zorgboerderij Natuurkr8 vertelt met passie over hoe zij kinderen door middel van onderwijs op de boerderij op hun eigen school laat terugstromen.”  Voor het artikel: klik hier.

 

November 2020

Natuurkr8 is mede-initiatiefnemer van een landelijk netwerk van onderwijs-zorgboeren. Op 25 november  is er door  Jan Hassink, Anton Kiewiet, Annemieke de Cock en Driesje, vanuit dit netwerk, een congres georganiseerd rondom de onderwijs-zorgboerderij.  Het onderzoek vanuit de wetenschapswinkel is tijdens dit congres besproken, daarnaast hebben René Peeters, Natalie Jonkers en Preston Henshuijs een bijdrage geleverd aan het congres. Natalie Jonkers en Preston Henshuijs vanuit het ministerie van OC&W en VWS. René Peeters is bekend door het advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd en schreef hierover de publicatie: “Met andere ogen”. Voor een link om het congres terug te kijken: klik hier.

 

September 2020

Vanuit Natuurkr8 heeft Driesje deelgenomen in de begeleidingscommissie van het onderzoek vanuit de Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research): “Ontwikkeling en professionalisering van onderwijs op de boerderij:  Leerarrangementen in het groen”. Onder leiding van dr. Esther Veen en Roald Pijpker MSc is er onderzoek gedaan naar de onderwijs-zorgboerderij en is er een mooi rapport gepubliceerd: klik op deze link voor het rapport 

Natuurkr8 op Facebook