Natuurkr8 Logo

Financiering

Wij zijn aangesloten bij  coöperatie Boer en Zorg. Coöperatie Boer en Zorg heeft contracten met omliggende gemeenten, financiering verloopt daardoor via ZIN (Zorg In Natura). Leer- en gedragsarrangement KR8, beschermd wonen en verblijf loopt via Boer en Zorg. Doorverwijzing voor plaatsing kan bijvoorbeeld via het CJG, school, jeugdzorgwerkers of (gezins)voogden.

Coöperatie Boer en Zorg is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. Kleinschalige zorg in het groen en erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg.

Plaatsing via Pactum. (Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8  werkt samen met Pactum, Jeugd- en Opvoedhulp. Pactum is ingekocht door de meeste gemeenten en financiering is in dat geval op basis van Zorg In Natura