Natuurkr8 Logo

Wie zijn wij?

Wij zijn Jacco van der Meulen en Driesje Boeve, eigenaren van Onderwijs Zorgboerderij Natuurkr8. We zijn getrouwd en hebben samen 2 kinderen: Jesse en Sem. De jarenlange ervaring in de pleegzorg heeft ons doen beseffen dat onze begeleiding en onze plek, te midden van de natuur, kinderen doet opbloeien. Wij zien kinderen tot rust komen en herstellen, ze krijgen hun  ‘KR8’  terug. Prachtig om dit proces te mogen aanschouwen en reden voor ons om per 1 juni 2016 onze activiteiten uit te breiden met ‘Natuurkr8’. Elk kind verdient namelijk een veilige plek, een plek waar je jezelf kunt zijn!

Driesje

Driesje is SKJ-geregistreerd (skj-nummer: 100019633) en heeft 15 jaar ervaring opgedaan in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider en pedagogisch zorgcoördinator. Sinds 2007 is ze, samen met Jacco, een opvanggezin voor pleegkinderen. Driesje heeft als opleidingen: PABO (Hogeschool VIAA), Master-SEN ‘Het jonge risicokind’ (Windesheim), een jaar Orthopedagogiek (Universiteit Utrecht) en Master-SEN ‘Innoveren en Begeleiden’ (Hogeschool Utrecht). Driesje is gespecialiseerd in traumasensitief lesgeven middels de training van Leony Coppens en heeft ervaring met contextueel werken. Driesje heeft de basisopleiding tot kindercoach afgerond en is ik-leer-leren trainer.  Driesje heeft in 2020 de post-HBO opleiding  van ‘Geef-me-de-5‘ afgerond, waardoor Natuurkr8 zich in 2021 aan heeft kunnen sluiten bij Geef me de 5 als licentiehouder! 

Linkedin

Jacco

 Jacco voert alle onderhoudswerkzaamheden en timmerklussen uit bij Natuurkr8. Jacco heeft, naast zijn werkzaamheden bij Natuurkr8, zijn eigen klus- en timmerbedrijf: www.vandermeulenbouw.nl. 

Onze medewerkers

Wij voeren onze werkzaamheden natuurlijk niet met z’n tweeën uit. We hebben een team zeer fijne mensen om ons heen die hun steentje bijdragen:

Martine

Martine is SKJ-geregistreerd (reg. nr: 140019948) en SPH-afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ze heeft  ervaring als pedagogisch medewerker binnen het Leger des Heils, AMA-opvang en kinderopvang. Martine werkt met veel plezier bij ons in vaste dienst als individueel begeleider en zorgcoördinator op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  Martine heeft de basisopleiding tot kindercoach afgerond en is ik-leer-leren trainer. Martine is opgeleid, middels de basis- en verdiepingscursus, in de methodiek van Geef me de 5. Op dit moment volgt Martine de opleiding tot dyslexie-coach. Martine is een superleuke, enthousiaste begeleider die altijd het positieve in de kinderen ziet.

Vera

Op maandag, dinsdag en vrijdag werkt Vera bij Natuurkr8. Vera stimuleert, door het aanbieden van de creatieve activiteiten, bewustwording van denken, doen en voelen. Vera is opgeleid tot kindercoach en kindertekentaaldocent en is geschoold in de methodiek van Geef me de 5. Vera heeft de HBO opleiding Associate degree Sociaal Werk in de Zorg aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle in 2023 cum laude afgerond!

Floor

Floor is op maandag, donderdag en vrijdag werkzaam bij Natuurkr8 als pedagogische medewerkster en doet daarnaast de HBO- opleiding Associate degree Sociaal Werk in de zorg bij Windesheim in Zwolle. Floor houdt erg van dieren, ze is namelijk ook afgestudeerd paraveterinair. Floor is heel lief en rustig en heeft een fijne klik met de kinderen en de dieren bij Natuurkr8. Op dit moment is Floor druk bezig met de trainingen van Geef me de 5.

Mees

Mees is als pedagogisch medewerker werkzaam bij Natuurkr8 op dinsdag, donderdag en vrijdag. Mees heeft de opleiding “maatschappelijke zorg” in 2023 afgerond. Mees is daarnaast opgeleid middels de basis- en verdiepingscursus, in de methodiek van Geef me de 5. Met Mees is het feest; Mees is populair bij de kinderen! Samen spelen, werken, de dieren verzorgen: alles is leuk als Mees er is!! 

Hannah

Hannah is als 3-jaars HBO Social Work stagiaire aanwezig bij Natuurkr8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hannah is dol op dieren, houdt van creatieve dingen doen en tekenen Hannah heeft vanaf de start een hele fijne klik met de kinderen bij Natuurkr8, dus we zijn superblij met deze leuke, levendige, lieve en gezellige stagiaire!

 

Natuurkr8 werkt samen met:

Maaike

Natuurkr8 werkt samen met Maaike. Maaike is NIP geregistreerd (kinder- en jeugdpsycholoog/ schoolpsycholoog), SKJ-geregistreerd (skj-nummer: 130007243) en heeft ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs als leerkracht, orthopedagoog en (interim) schoolpsycholoog. Door zowel in het regulier als in het speciaal(basis) onderwijs te hebben gewerkt, heeft ze veel ervaring opgedaan rondom de ontwikkeling en begeleiding van kinderen (en hun omgeving). Maaike ondersteunt ons in de juiste aanpak richting de kinderen, kijkt mee, observeert en houdt zicht op de kwaliteit, intake, evaluaties en begeleidingsplannen. Maaike is geschoold in de methodiek van Geef me de 5.

Antoinette

Natuurkr8 is licentiehouder van Geef me de 5. De contactpersoon en autismedeskundige vanuit Geef me de 5 voor Natuurkr8 is Antoinette Vogelzang. Antoinette is systeembehandelaar bij Autimaat, geeft lezingen bij Geef me de 5 en heeft al vele jaren ervaring als trainster bij Geef me de 5. Antoinette denkt met team Natuurkr8 mee over de juiste aanpak richting de kinderen en begeleidt het team rondom onderwerpen passend bij Geef me de 5 / autisme.

Gerritjan

Natuurkr8 werkt samen met ICT-specialist Techj. Gerritjan houdt zich bezig met ICT-werkzaamheden, zorgt dat we werken met de nieuwste programma’s, lost al onze computerproblemen op en zorgt dat we AVG-proof werken. 

 

If children live with criticism, they learn to condemn

If children live with hostility, they learn to fight

If children live with fear, they learn to be apprehensive

If children live with tolerance, they learn to be patient

If children live with praise, they learn to be appreciative

If children live with acceptance, they learn to love

If children live with approval, they learn to respect

If childeren live with honesty, they learn what truth is

If childeren live with fairness, they learn justice

If children live with security, they learn to have faith in themselve and others