Natuurkr8 Logo

Leerarrangement

(Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8 biedt verschillende mogelijkheden ter verrijking van het basisonderwijs. Wij brainstormen graag met scholen om te kijken naar de verschillende mogelijkheden.

Klik hieronder voor onze informatiefolders:

-Informatiefolder leer- en gedragsarrangement KR8

-Informatiefolder financiering leer- en gedragsarrangement KR8

Wij ondersteunen graag bij de kansen en mogelijkheden rondom het  ‘passend onderwijs’. Passend onderwijs biedt vele voordelen voor elk kind, maar kan er ook voor zorgen dat een school in de knel komt met een leerling. (Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8 kan hierin hulp bieden in de vorm van leer- en gedragsarrangement KR8. Onze doelgroep zijn de kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar, per dagdeel bieden wij hulp aan maximaal 4 tot 6 kinderen.

Leer- en gedragsarrangement KR8 is ons leerarrangement waarbij we de leerling rust bieden, op KR8 laten komen, de behoeften van de leerling en zijn systeem in kaart gaan brengen om vervolgens, zo  mogelijk, toe te gaan werken naar re-integratie binnen het onderwijs.  Deze re-integratie kan binnen de eigen school zijn, maar er kan ook toegewerkt worden naar andere opties. Onze kracht is dat wij met de kinderen mee gaan de school in om te adviseren/begeleiden/interveniëren. 

Ter ontlasting van bijvoorbeeld school/leerkracht/de groep/leerling kan het een zeer prettige (preventieve) oplossing zijn dat een leerling voor een bepaalde periode/dagde(e)l(en) mee gaat draaien bij ons op de zorgboerderij. Meerdere opties zijn hierin mogelijk, (jeugd) Zorgboerderij denkt hierover graag mee. Wij bieden individuele begeleiding aan de leerling. Onze ervaring is dat de tools die wij aan de leerling meegeven positief door blijven werken, zowel op school als thuis. Deze preventieve inzet van de zorgboerderij kan schooluitval doen voorkomen.

Wij vinden het heel belangrijk dat een leerling zo min mogelijk achter raakt. Daarom bieden we, naast allerlei creatieve en ontspannende activiteiten, de mogelijkheid van onderwijs aan de leerling. In overleg met de basisschool bieden wij de reguliere lesstof aan. School blijft hierin altijd eindverantwoordelijk voor de leerresultaten. Driesje heeft lesbevoegdheid; ze heeft de PABO  en 2 master-sen opleidingen afgerond, is skj-geregistreerd en heeft jaren ervaring binnen het onderwijs als leerkracht, intern begeleider en pedagogisch zorgcoördinator.

Financiering voor deze leerlingen verloopt via ZIN (Zorg In Natura). Wij zijn aangesloten bij de coöperatie Boer en Zorg.

Na de zomervakantie is er weer volop plek!

Nu zitten wij helaas vol…

 

Werkwijze

Wij werken sterk kindgericht, kinderen weten zelf goed aan te geven wat ze nodig hebben. Vanuit de behoeften van het kind en zijn/haar omringende systeem gaan we aan de slag. Mogelijkheden hierin kunnen sterk uiteen lopen, zo bieden we bijvoorbeeld coaching, kindgesprekken, creatieve therapie, maar kan ook training met  behulp van de paarden, het praktische mee helpen op de zorgboerderij, tuinieren in de moestuin/kas of muziek maken een optie zijn. Wij denken graag out-of-the-box.  Wanneer nodig betrekken we ouders bij het proces, ouder-kind coaching behoort tot de mogelijkheden. School wordt altijd betrokken bij het traject.

Wanneer we in het traject inzetten op re-integratie richting het onderwijs, bouwen we dit in fasen op. Stapje voor stapje terug naar school of naar een andere vorm van onderwijs. Hierbij bieden we, waar nodig,  begeleiding voor leerkracht en kind. Een andere optie is dat een leerling op de (Jeugd) Zorgboerderij komt om op te laden en zo de rest van de week weer mee te kunnen draaien in de groep. Dit kan, ter ontlasting van de leerkracht, leerling en groep, een hele prettige oplossing zijn. Meerdere opties zijn mogelijk, (Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8 kan hierin flexibel en naar behoefte werken.

(Jeugd) Zorgboerderij ziet de meerwaarde van een goede samenwerking met school en overige betrokkenen. Daarom zijn we op aanvraag aanwezig bij overlegmomenten.

Praktisch

(Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8 beschikt over 3 prettige ruimtes; het atelier, de studio en de stilte-werkplek, waar  binnenactiviteiten plaats  vinden. Er kan les worden gegeven, er is ruimte voor creatieve activiteiten en/of ontspanning. De studio en het atelier hebben volop uitzicht op de natuur, de stilte-werkplek is juist heel rustig en prikkelarm.  Buitenactiviteiten vinden plaats op ons terrein op de zorgboerderij of in de omringende natuur. Wij zijn een kleine zorgboerderij, omdat wij geloven in de kracht van kleinschaligheid. We werken daarom met maximaal  4 tot 6 kinderen per dagdeel, met voor elk kind of voor elke 2 kinderen een begeleider.

Praktisch

(Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8 beschikt over 3 prettige ruimtes; het atelier, de studio en de stilte-werkplek, waar  binnenactiviteiten plaats  vinden. Er kan les worden gegeven, er is ruimte voor creatieve activiteiten en/of ontspanning. De studio en het atelier hebben volop uitzicht op de natuur, de stilte-werkplek is juist heel rustig en prikkelarm.  Buitenactiviteiten vinden plaats op ons terrein op de zorgboerderij of in de omringende natuur. Wij zijn een kleine zorgboerderij, omdat wij geloven in de kracht van kleinschaligheid. We werken daarom met maximaal  4 tot 6 kinderen per dagdeel, met voor elk kind of voor elke 2 kinderen een begeleider.

   

Meer informatie?
Neem contact met ons op.
Klik hier voor contactinformatie