Natuurkr8 Logo

Leer- & gedragsarrangement KR8

Natuurkr8 biedt verschillende mogelijkheden ter verrijking van de zorg binnen het basisonderwijs. Wij brainstormen graag met scholen om te kijken naar de verschillende mogelijkheden.

Klik hieronder voor onze informatiefolder:

-Informatiefolder leer- en gedragsarrangement KR8

Wij ondersteunen graag bij de kansen en mogelijkheden rondom het  ‘passend onderwijs’. Passend onderwijs biedt vele voordelen voor elk kind, maar kan er ook voor zorgen dat een school in de knel komt met een leerling. Natuurkr8 kan hierin hulp bieden in de vorm van leer- en gedragsarrangement KR8. Onze doelgroep zijn de kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar, per dagdeel bieden wij hulp aan maximaal 4 tot 6 kinderen. De hulp en ondersteuning kan plaatsvinden bij Natuurkr8, maar ook op school of in combinatie. Een dagdeel is bij ons van 9.00 tot 14.00 uur, binnen deze tijden bieden wij maatwerk. De dagdelen zijn op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (let op: woensdag gesloten). Wij proberen zoveel mogelijk de vakantieperioden aan te houden van de scholen. Kijk voor een overzicht van de vakanties bij de agenda.

Op dit moment werken wij met een wachtlijst. September 2021 hebben wij mogelijk weer plek beschikbaar, neem contact met ons op voor informatie over de beschikbaarheid. Tot en met de zomervakantie 2021 is er momenteel geen plaatsing mogelijk. 

Aanmelding / informatie kan per mail of telefonisch.  Van belang voorafgaand aan een aanmelding/intake is dat de ketenpartner (s) / indicatiesteller, die de financiering mogelijk maakt, akkoord gaat met een eventuele plaatsing. Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen. Tijdens een intake kijken wij zorgvuldig of een eventuele plaatsing, vanuit beide kanten, wenselijk en helpend is.

Werkwijze

Wij werken sterk kindgericht, kinderen weten zelf goed aan te geven wat ze nodig hebben. Vanuit de behoeften van het kind en zijn/haar omringende systeem gaan we aan de slag. Mogelijkheden hierin kunnen sterk uiteen lopen, zo bieden we bijvoorbeeld kindercoaching, kindgesprekken, creatieve therapie, maar kan ook training met  behulp van de paarden, het praktische mee helpen, tuinieren in de moestuin/kas of muziek maken een optie zijn. Wij denken graag out-of-the-box.  School  en ouders worden altijd betrokken bij het traject.

Leer- en gedragsarrangement KR8 is ons leerarrangement waarbij we de leerling rust bieden, op KR8 laten komen, de behoeften van de leerling en zijn systeem in kaart gaan brengen om vervolgens, toe te gaan werken naar re-integratie binnen het onderwijs.  Deze re-integratie kan binnen de eigen school zijn, maar er kan ook toegewerkt worden naar andere opties. Onze kracht is dat wij met de kinderen mee gaan naar school om te adviseren/begeleiden/interveniëren. 

Ter ontlasting van bijvoorbeeld school/leerkracht/de groep/leerling kan het een zeer prettige (preventieve) oplossing zijn dat een leerling voor een bepaalde periode/dagde(e)l(en) mee gaat draaien bij Natuurkr8. Meerdere opties zijn hierin mogelijk, Natuurkr8 denkt hierover graag mee. Wij bieden individuele begeleiding (1 op 1) aan de leerling. Onze ervaring is dat de tools die wij aan de leerling meegeven positief door blijven werken, zowel op school als thuis. Deze preventieve inzet van Natuurkr8 kan schooluitval doen voorkomen.

Praktisch

Natuurkr8 beschikt over 4 prettige ruimtes; het atelier, de studio, de huiskamer en het tuinhuis.  Er kan les worden gegeven, er is ruimte voor creatieve activiteiten en/of ontspanning. Alle werkplekken hebben volop uitzicht op de natuur. Buitenactiviteiten vinden plaats op ons terrein bij Natuurkr8 of in de omringende natuur. Wij zijn een kleine zorgboerderij, omdat wij geloven in de kracht van kleinschaligheid. We werken daarom met maximaal  4 tot 6 kinderen per dagdeel, met voor elk kind of voor elke 2 kinderen een begeleider.

Wij vinden het heel belangrijk dat een leerling zo min mogelijk achter raakt of dat de leerontwikkeling stagneert. Daarom bieden we, naast creatieve en ontspannende activiteiten, de mogelijkheid van begeleiding tijdens leeractiviteiten/onderwijs. Hierin kijken we heel bewust naar de onderwijsbehoeften en het leerproces van de leerling, om zo in kaart te brengen waarom het leren wel/niet lukt. School blijft altijd eindverantwoordelijk voor de leerresultaten. 

Financiering voor deze leerlingen verloopt via ZIN (Zorg In Natura) of middels cofinanciering met de scholen. Wij zijn aangesloten bij coöperatie Boer en Zorg.

 

Wanneer we in het traject inzetten op re-integratie richting het onderwijs, bouwen we dit in fasen op. Stapje voor stapje terug naar school of naar een andere vorm van onderwijs. Hierbij bieden we, waar nodig,  begeleiding voor leerkracht en kind. Een andere optie is dat een leerling bij Natuurkr8 komt om op te laden en zo de rest van de week weer mee te kunnen draaien in de groep. Dit kan, ter ontlasting van de leerkracht, leerling en groep, een hele prettige oplossing zijn. Meerdere opties zijn mogelijk, Natuurkr8 kan hierin flexibel en naar behoefte werken.

Natuurkr8 ziet de meerwaarde van een goede samenwerking met school en overige betrokkenen. Daarom zijn we op aanvraag aanwezig bij overlegmomenten.

Meer informatie?
Neem contact met ons op.
Klik hier voor contactinformatie