Natuurkr8 Logo

Leer- & gedragsarrangement KR8

Leerrecht

Vorm geven aan het leerrecht van kinderen, dat is waar Natuurkr8 zich mee bezig houdt. Ieder kind heeft namelijk recht om te leren en te ontwikkelen. Soms is onderwijs buiten het schoolgebouw even nodig, weer tot rust komen, jezelf worden om weer door te kunnen.  Natuurkr8 ondersteunt graag bij de kansen en mogelijkheden rondom het  ‘passend onderwijs’. Passend onderwijs biedt vele voordelen voor elk kind, maar kan er ook voor zorgen dat een school in de knel komt met een leerling. Natuurkr8 kan hierin hulp bieden in de vorm van leer- en gedragsarrangement KR8.

Leer- en gedragsarrangement KR8 is een maatwerk Onderwijs-ZorgArrangement (OZA) waarbij we de leerling rust bieden, op KR8 laten komen, de behoeften van de leerling en zijn systeem in kaart gaan brengen en zo mogelijk toe gaan werken naar re-integratie binnen het onderwijs.  Deze re-integratie kan binnen de eigen school zijn, maar er kan ook toegewerkt worden naar andere opties. Onze kracht is dat wij met de kinderen mee gaan naar school om te adviseren/begeleiden/interveniëren. 

Ter ontlasting van bijvoorbeeld school/leerkracht/de groep/leerling kan het een zeer prettige (preventieve) oplossing zijn dat een leerling voor een bepaalde periode/dagde(e)l(en) mee gaat draaien bij Natuurkr8. Meerdere opties zijn hierin mogelijk, Natuurkr8 denkt hierover graag mee. Wij bieden individuele begeleiding (1 op 1) aan de leerling. Onze ervaring is dat de tools die wij aan de leerling meegeven positief door blijven werken, zowel op school als thuis. Deze preventieve inzet van Natuurkr8 kan schooluitval doen voorkomen.

Wij werken sterk kindgericht, kinderen weten zelf goed aan te geven wat ze nodig hebben. Vanuit de behoeften van het kind en zijn/haar omringende systeem gaan we aan de slag. Mogelijkheden hierin kunnen sterk uiteen lopen, zo bieden we bijvoorbeeld kindercoaching, kindgesprekken, creatieve therapie, dierondersteunende interventies, het praktische mee helpen, tuinieren in de moestuin/kas of muziek maken een optie zijn. Wij denken graag out-of-the-box.  School  en ouders worden altijd betrokken bij het traject.

Wij vinden het heel belangrijk dat een leerling zo min mogelijk achter raakt of dat de leerontwikkeling stagneert. Daarom bieden we, naast creatieve en ontspannende activiteiten, de mogelijkheid van begeleiding tijdens leeractiviteiten/onderwijs. Hierin kijken we heel bewust naar de onderwijsbehoeften en het leerproces van de leerling, om zo in kaart te brengen waarom het leren wel/niet lukt. School blijft altijd eindverantwoordelijk voor de leerresultaten. 

Initiatieven Collectief

Natuurkr8 is aangesloten bij het Initiatieven Collectief. Het Initiatieven Collectief is een samenwerking tussen verschillende initiatieven verspreid over Nederland en een aantal mensen vanuit hun functie bij de overheid, Gedragswerk en Movisie. Klik hier voor meer informatie over het Initiatieven Collectief. 

Wat de initiatieven verbindt is het geloof dat iedere kind recht heeft op ontwikkeling en dat hier meerdere routes voor nodig zijn. De initiatieven binnen het collectief bieden een passende context aan kinderen voor wie ontwikkeling binnen het huidige onderwijs niet of onvoldoende plaatsvindt. Het Initiatieven Collectief heeft een document opgesteld met als titel: “De ontwikkelingsgerichte benadering”  De inhoud van dit document is opgehaald uit meerdere bijeenkomsten van het Collectief en geeft de voedingsbodem weer van het proces en de beweging die gaande is, ook bij Natuurkr8. Klik hier voor het document van de ontwikkelingsgerichte benadering. Vanuit het Initiatieven Collectief is er een mooie poster gemaakt n.a.v  een bezoek aan  Natuurkr8 (klik hier voor een vergroting):

Praktisch

Onze doelgroep zijn de kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar. De hulp en ondersteuning kan plaatsvinden bij Natuurkr8, maar ook op school of in combinatie.

Een dagdeel is bij ons van 9.00 tot 14.00 uur, binnen deze tijden bieden wij maatwerk. Per dagdeel bieden wij hulp aan maximaal 6 kinderen. De dagdelen waarop wij geopend zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (let op: woensdag gesloten). Wij proberen zoveel mogelijk de vakantieperioden aan te houden van de scholen, we zijn tijdens deze vakantieperioden gesloten. Kijk voor een overzicht van de vakanties bij de agenda.

Bij aanmelden kan het zijn dat we werken met een wachtlijst. Als dit het geval is dan willen wij eerst samen kijken of Natuurkr8 mogelijk een geschikte plek zou kunnen zijn. Hiervoor vragen wij u een aanmeldformulier voor de wachtlijst in te vullen en hebben we een online overlegmoment.  Voor informatie over de beschikbaarheid van dit moment: stuur ons gerust een mail. 

 Van belang voorafgaand aan een aanmelding/intake is dat de ketenpartner (s) / indicatiesteller, die de financiering mogelijk maakt, akkoord gaat met een eventuele plaatsing. Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen. Financiering voor deze leerlingen verloopt via ZIN (Zorg In Natura) of middels cofinanciering met de scholen. Wij zijn aangesloten bij coöperatie Boer en Zorg.

De plek

Natuurkr8 beschikt over 5 prettige ruimtes: 3 ruimtes in het bijgebouw, de huiskamer en het tuinhuis.  Er kan les worden gegeven, er is ruimte voor creatieve activiteiten en/of ontspanning. Alle werkplekken hebben volop uitzicht op de natuur. Buitenactiviteiten vinden plaats op ons terrein bij Natuurkr8 of in de omringende natuur. Zo hebben wij bijvoorbeeld een bootje in de gracht achter ons huis en een bootje in de haven van Noordeinde. Wij zijn een kleine onderwijs zorgboerderij en onze intentie is om dit te blijven, omdat wij geloven in de kracht van kleinschaligheid. 

Meer informatie

Voor meer informatie betreffende onderwijszorgarrangementen hebben we het volgende op een rijtje gezet:

 • Natuurkr8 heeft in 2021-2022 meegewerkt aan “Proeftuinen onderwijszorginitiatieven”  Klik voor de eindrapportage en de toolbox.
 • Natuurkr8 doet vanaf 2023 mee aan het experiment onderwijszorgarrangementen. Meer informatie is te vinden op de site van de rijksoverheid: klik hier.
 • In september 2021 is een door de NRO gefinancierd
  onderzoek gestart, uitgevoerd door Wageningen Universiteit en Research, Radboud Universiteit, Praktikon en het
  Kohnstamm Instituut. Natuurkr8 is 1 van de onderwijs zorgboerderijen die deelneemt aan dit onderzoek. Voor meer informatie: klik hier.
 • Informatief boekje rondom gerealiseerd afstandsonderwijs, waarin Natuurkr8 als een inspirerend initiatief wordt beschreven: klik hier.
 • Actueel overzicht van het NJI rondom onderwijszorgarrangementen: Klik hier.
 • Onderzoek en overzicht rondom leerarrangementen in het groen: klik hier.
 • Voor hulp en begeleiding bij kinderen die thuis komen te zitten is er de bemiddeling en hulp van de onderwijsconsulenten. Natuurkr8 zet zich graag samen met de onderwijsconsulenten in voor het kind.
 • Met andere ogen: een inspiratienetwerk dat de ontwikkelkansen van kinderen in Nederland vergroot.